“Một Ngày Trọng Vẹn Cho Cả Trăm Năm”

 • LOVE ALL DAY

  01 album photobook cao cấp size 25x35cm - 30 trang

  01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm

  5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm

  01 bao da cao cấp dựng Album

  Toàn bộ file gốc và file thiết kế

  01 file slide full HD

  11.000.000 VNĐ

 • ĐÀ NẴNG – BÀ NÀ HILL

  01 album photobook cao cấp size 25x35cm - 30 trang

  01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm

  5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm

  01 bao da cao cấp dựng Album

  Toàn bộ file gốc và file thiết kế

  01 file slide full HD

  12.000.000 VNĐ

 • ĐÀ NẴNG – HỘI AN – ĐÈO – LĂNG CÔ

   01 album photobook cao cấp size 25x35cm - 30 trang

  01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm

  5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm

  01 bao da cao cấp dựng Album

  Toàn bộ file gốc và file thiết kế

  01 file slide full HD

  16.500.000 VNĐ

 • ĐÀ NẴNG – ĐÈO HẢI VÂN – HỘI AN

   01 album photobook cao cấp size 25x35cm - 30 trang

  01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm

  5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm

  01 bao da cao cấp dựng Album

  Toàn bộ file gốc và file thiết kế

  01 file slide full HD

  14.000.000 VNĐ

 • Hafl Day Love

   01 album photobook cao cấp size 25x35cm - 20 trang

  01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm

  5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm

  01 bao da cao cấp dựng Album

  Toàn bộ file gốc và file thiết kế

  01 file slide full HD

  9.000.000 VNĐ

 • PHIM TRƯỜNG LAI HOA

   01 album photobook cao cấp size 25x35cm - 20 trang

  01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm

  5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm

  01 bao da cao cấp dựng Album

  Toàn bộ file gốc và file thiết kế

  01 file slide full HD

  7.500.000 VNĐ

Chi tiết các gói chụp ảnh cưới

PHIM TRƯỜNG LAI HOA

7.500.000 VNĐ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 • 01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 20 trang
 • 01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm
 • 5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm
 • 01 bao da cao cấp dựng Album
 • Toàn bộ file gốc và file thiết kế
 • 01 file slide full HD

trang phục ngày chụp

Cô Dâu

 • 02 váy cưới tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Hoa lụa cầm tay + phụ kiện

Chú Rể

 • 02 veston hàng hiệu tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Nơ, Cavat, phụ kiện

HALF DAY LOVE

9.000.000 VNĐ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 • 01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 20 trang
 • 01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm
 • 5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm
 • 01 bao da cao cấp dựng Album
 • Toàn bộ file gốc và file thiết kế
 • 01 file slide full HD

trang phục ngày chụp

Cô Dâu

 • 02 váy cưới tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Hoa lụa cầm tay + phụ kiện

Chú Rể

 • 02 veston hàng hiệu tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Nơ, Cavat, phụ kiện

Love All Day

11.000.000 VNĐ

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 • 01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 30 trang
 • 01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm
 • 5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm
 • 01 bao da cao cấp dựng Album
 • Toàn bộ file gốc và file thiết kế
 • 01 file slide full HD

trang phục ngày chụp

Cô Dâu

 • 03 váy cưới tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Hoa lụa cầm tay + phụ kiện

Chú Rể

 • 03 veston hàng hiệu tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Nơ, Cavat, phụ kiện

Đà Nẵng – Bà Nà Hill

12.000.000 VNĐ

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 • 01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 30 trang
 • 01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm
 • 5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm
 • 01 bao da cao cấp dựng Album
 • Toàn bộ file gốc và file thiết kế
 • 01 file slide full HD

trang phục ngày chụp

Cô Dâu

 • 03 váy cưới tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Hoa lụa cầm tay + phụ kiện

Chú Rể

 • 03 veston hàng hiệu tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Nơ, Cavat, phụ kiện

Đà Nẵng – Bà Nà Hill – Hội An

14.000.000 VNĐ

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 • 01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 30 trang
 • 01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm
 • 5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm
 • 01 bao da cao cấp dựng Album
 • Toàn bộ file gốc và file thiết kế
 • 01 file slide full HD

trang phục ngày chụp

Cô Dâu

 • 03 váy cưới tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Hoa lụa cầm tay + phụ kiện

Chú Rể

 • 03 veston hàng hiệu tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Nơ, Cavat, phụ kiện

Đà Nẵng – Hội An – Đèo – Lăng Cô

16.500.000 VNĐ

 

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 • 01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 30 trang
 • 01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm
 • 5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm
 • 01 bao da cao cấp dựng Album
 • Toàn bộ file gốc và file thiết kế
 • 01 file slide full HD

trang phục ngày chụp

Cô Dâu

 • 03 váy cưới tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Hoa lụa cầm tay + phụ kiện

Chú Rể

 • 03 veston hàng hiệu tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Nơ, Cavat, phụ kiện

ĐÀ NẴNG + ĐÈO HẢI VÂN + HỘI AN

14.000.000 VNĐ

CHI TIẾT SẢN PHẨM

 • 01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 30 trang
 • 01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm
 • 5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm
 • 01 bao da cao cấp dựng Album
 • Toàn bộ file gốc và file thiết kế
 • 01 file slide full HD

trang phục ngày chụp

Cô Dâu

 • 03 váy cưới tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Hoa lụa cầm tay + phụ kiện

Chú Rể

 • 03 veston hàng hiệu tùy chọn
 • 01 trang phục tự chuẩn bị
 • Nơ, Cavat, phụ kiện