01 album photobook cao cấp size 25x35cm – 20 trang

01 hình lớn ép gỗ laminate size 60*90cm

5 hình garelly ép gỗ laminate size 15*21cm

01 bao da cao cấp dựng Album

Toàn bộ file gốc và file thiết kế

01 file slide full HD

9.000.000 VNĐ

Bình luận